Amcadga

未分類

飲用水水質標準-第5條

自來水、簡易自來水、社區自設公共給水因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過一五○○NTU時,其飲用水水質自由有效餘氯(僅限加氯消毒之供水系統)得適用下列水質標準:
┌────────────────┬───────┬─────┐│項目│含量│單位│├────────────────┼───────┼─────┤│自由有效餘氯(FreeResidualChl-│○‧二~二‧○│毫克/公升││orine)│││└────────────────┴───────┴─────┘