Amcadga

未分類

各類場所消防安全設備設置標準-第146-1條

出口標示燈及非設於樓梯或坡道之避難方向指示燈,其標示面縱向尺度及光度依等級區分如下:
┌─────────┬───────────┬────────┐│區分│標示面縱向尺度(m)│標示面光度(cd)│├──────┬──┼───────────┼────────┤││A級│零點四以上│五十以上││├──┼───────────┼────────┤│出口標示燈│B級│零點二以上,未滿零點四│十以上││├──┼───────────┼────────┤││C級│零點一以上,未滿零點二│一點五以上│├──────┼──┼───────────┼────────┤││A級│零點四以上│六十以上││避難方向指示├──┼───────────┼────────┤│燈│B級│零點二以上,未滿零點四│十三以上││├──┼───────────┼────────┤││C級│零點一以上,未滿零點二│五以上│└──────┴──┴───────────┴────────┘