Amcadga

未分類

96年國民住宅出售出租及貸款自建對象家庭收入標準-1

┌────────────┬─────────┬───────┐│國民住宅類別\││││平均每戶所得\│出售及貸款自建部分│出租部分││地區│││├────────────┼─────────┼───────┤│臺灣省│94萬元以下│52萬元以下│├────────────┼─────────┼───────┤│臺北市│145萬元以下│86萬元以下│├────────────┼─────────┼───────┤│高雄市│105萬元以下│60萬元以下│├────────────┴─────────┴───────┤│備註:
││一、本表金額單位為新臺幣。
││二、臺灣省之市及高雄縣縣轄市,得比照高雄市標準辦理;臺北縣縣││轄市,得比照臺北市標準辦理。
││三、金門及馬祖地區,比照臺灣省標準辦理。
│└──────────────────────────────┘