Amcadga

未分類

鹽務人事規則-第56條

凡遇額缺而無等級相當人員可資調補時,得以低一等之人員代理,或以更低級之人員暫代。
代理及暫代,不得視為擢升,代理人員於必要時得令退回原缺,暫代之職缺,遇有相當人員,應即調整。